قفل مغناطیسی برشی 2600 لای

July 5, 2019

آخرین اخبار شرکت قفل مغناطیسی برشی 2600 لای

  1. مناسب برای 90 یا 180 درجه دو درب نوسان
  2. هنگامی که قفل قفل شده است، درب به طور خودکار با توجه به برنامه قفل می شود
  3. با عملکرد تاخیر زمانی، خروجی سیگنال درب و خروجی سیگنال قفل
  4. با استفاده از پروفیل های یکپارچه و کار دقیق، این قفل قوی تر و با دوام تر است
  5. طراحی الکترومغناطیسی حرفه ای و با دوام با آزمایش بیش از 500000 بار
  6. با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی و طراحی لخت، نیروی نگهداری می تواند تا 1200 کیلوگرم به دست آورد
  7. با شیارهای راهنمای در هر دو طرف ورق آرماتور