قفل مغناطیسی Junson Newest 600lbs با سنسور درب و سنسور قفل

March 25, 2021

آخرین اخبار شرکت قفل مغناطیسی Junson Newest 600lbs با سنسور درب و سنسور قفل

جدیدترین قفل الکترومغناطیسی 600 پوندی با سنسور درب و سنسور قفل

 

مدل: JS-280SLD

 

مواد: مس خوب و پوشش اکسید آلومینیوم آندی

 

سنسور قفل: برای نظارت بر وضعیت قفل در صورت باز بودن یا قفل بودن ، ترمینال NO ، NC

 

سنسور درب: برای نظارت بر وضعیت درب در صورت باز یا بسته بودن درب ، NO ، ترمینال NC

 

LED نشان می دهد: سبز برای قفل شدن ، قرمز برای باز شدن

 

نیروی نگهداری: تا 280 کیلوگرم (600 پوند)

 

در دسترس برای نوع درب فلزی ، درب چوبی

 

آخرین اخبار شرکت قفل مغناطیسی Junson Newest 600lbs با سنسور درب و سنسور قفل  0

آخرین اخبار شرکت قفل مغناطیسی Junson Newest 600lbs با سنسور درب و سنسور قفل  1